Zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

 


 

Artykuły

Program Wyrównywanie różnic między regionami III w obszarze B

Program osłonowy "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023

Program Aktywny Samorząd - edycja 2023

Program Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 -2023 - edycja 2023

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023

Program Wyrównywanie różnic między regionami III w obszarze D i F - edycja 2022 -2023

Program „Samodzielność – Aktywność - Mobilność!”

Program Aktywny Samorząd - edycja 2022

Program osłonowy ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

Projekt „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2022” – „Żeby jutro było lepsze”

Program Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 -2023 - edycja 2022

Program Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 -2023 - edycja 2021

Program Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - edycja 2021

Program Wspieraj Seniora

Program Aktywny Samorząd - edycja 2021

Program Wyrównywanie różnic między regionami III

Program Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi - Moduł - IV

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022