Projekt „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2022” – „Żeby jutro było lepsze”

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

flaga i godło Rzeczypospolitej Polskiej

 

Projekt: „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2022” – „Żeby jutro było lepsze”

Projekt ,,Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2022” - „Żeby jutro było lepsze” ogłoszony w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020 – 2022”

 

Wartość dofinansowania: 81 650,00 zł

 

Wartość całkowita: 102 650,00 zł

 

Opis projektu:

Cel projektu: Rozwój umiejętności, które przyczynią się do uzyskania możliwie jak najpełniejszej samodzielności w powrocie do uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym dla 15 osób pozostających bez zatrudnienia i korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie.

Efekty/Działanie: Realizacją zadania objętych zostanie 15 osób pozostających bez zatrudnienia korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie.

Efekty:

 1. Przełamanie barier komunikacyjnych, rozwój umiejętności pracy w zespole.
 2. Zwiększenie atrakcyjności na rynku pracy.
 3. Rozwój umiejętności samodzielnego i aktywnego poszukiwania pracy oraz zdobycie większej wiedzy na temat funkcjonowania rynku pracy.
 4. Zwiększenie kompetencji społecznych i poprawa zdolności wchodzenia w interakcje społeczne osób bezrobotnych i uzależnionych.
 5. Wzrost świadomości zagrożeń wynikających z używania lub nadużywania substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu.
 6. Wzrost pewności siebie, poprawa poziomu samooceny i wiary we własne możliwości.
 7. Poznanie zasad funkcjonowania spółdzielni socjalnej.
 8. Ukończenie szkolenia informatycznego.
 9. Ukończenie specjalistycznego szkolenia zawodowego przez beneficjentów projektu.

 

Plakat Program Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2022. Żeby jutro było lepsze