Uprawnienia w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin 'Za życiem'

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uprawnienia w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin 'Za życiem'

Zarządzeniem nr 184/2016 z dnia 29.12.2016 r. Prezydent Miasta Konina przekazał Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Koninie realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ‘Za życiem’.

 

Uwaga!

Ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w art. 4 w ust. 2 pkt 2–4, stwierdza w zaświadczeniu lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.