Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Klub Integracji Społecznej w Koninie, w nowej siedzibie, w Domu Seniora przy ulicy Magnetytowej 7

Przejdź do - Klub Integracji Społecznej w Koninie, w nowej siedzibie, w Domu Seniora przy ulicy Magnetytowej 7

Klub Integracji Społecznej (KIS), działający w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie, przeniósł swoją działalność z poprzedniej siedziby przy ul. Sosnowej 16 (budynek Szkoły Podstawowej Nr 3) do nowoczesnych wnętrz Domu Seniora przy ulicy Magnetytowej 7.

26 stycznia 2024


Czytaj więcej o: Klub Integracji Społecznej w Koninie, w nowej siedzibie, w Domu Seniora przy ulicy Magnetytowej 7

Zmiany w programach mieszkaniowych "Mieszkanie dla absolwenta" oraz "Dostępne Mieszkanie"

Dodatek osłonowy w 2024 roku - nowy wniosek

Od stycznia 2024 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego.

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przyjaźni 5 lub przez Internet (ePUAP, profil zaufany), taki wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

19 stycznia 2024


Czytaj więcej o: Dodatek osłonowy w 2024 roku - nowy wniosek

Program ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024

Miasto Konin - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie zamierza przystąpić do realizacji II Modułu Programu ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024.

9 stycznia 2024


Czytaj więcej o: Program ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024

Gdzie osoby bezdomne, głodne lub potrzebujące wsparcia mogą otrzymać pomoc?

"Program wyrównywania różnic między regionami III" w 2024 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie informuje, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III w 2024 roku”.

23 listopada 2023


Czytaj więcej o: "Program wyrównywania różnic między regionami III" w 2024 r.

Zmiany w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna

Działając na podstawie art. 63 ust. 16 ustawy o świadczeniu wspierającym Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie informuje o zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego (ŚP), specjalnego zasiłku opiekuńczego (SZO) i zasiłku dla opiekuna (ZDO). Od 1 stycznia 2024 r. będą obowiązywać nowe zasady.

6 października 2023


Czytaj więcej o: Zmiany w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna

Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otworzył wypożyczalnię technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością takich jak: wózki, skutery, notatniki brajlowskie, powiększalniki telewizyjne, aparaty słuchowe, łóżka rehabilitacyjne i inne.

11 września 2023


Czytaj więcej o: Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

21 sierpnia 2023


Czytaj więcej o: Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym, a także dożywianie dzieci

Podziel się sercem i daj szansę na szczęśliwe dzieciństwo. Plakat promujący rodziny zastępcze.


 

Informujemy, iż Miasto KONIN otrzymało grant w łącznej kwocie 899.956,00 zł (Europejski Fundusz Społeczny 849,609,00 zł, Budżet Państwa 49.997,00 zł, wkład własny 99.954,00 zł) na wsparcie: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie oraz Pogotowia Opiekuńczego, Środowiskowego Domu Samopomocy, Warsztatu Terapii Zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Warsztatu Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koninie, Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychicznie, Warsztatu Terapii Zajęciowej Fundacji Mielnica, Środowiskowego Domu Samopomocy „Razem”, Rodzinnego Domu Dziecka prowadzonego przez Stowarzyszenie „PROM” w Koninie w ramach Projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Celem projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” są działania związane z zapobieganiem/łagodzeniem skutków epidemii COVID-19 poprzez wsparcie podmiotów w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz pieczy zastępczej w Wielkopolsce.

Okres realizacji projektu od 1 czerwca do 30 listopada 2020 r.


Plakat System Obsługi Wparcia


 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie otrzymał grant w ramach Projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Celem projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” są działania związane z zapobieganiem/łagodzeniem skutków epidemii COVID-19 poprzez wsparcie podmiotów w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz pieczy zastępczej w Wielkopolsce. Wartość projektu: 723.280,00 zł, w tym środki Europejskiego Funduszu Społecznego 657,288,00 zł, Budżet Państwa 38.664,00 zł, wkład własny 27.328,00 zł.

Okres realizacji projektu od 1 czerwca do 31 grudnia 2020 roku.


 

PROSIMY O ZAKŁADANIE KONT BANKOWYCH

WZÓR PODAŃ O PRZELEWANIE ŚWIADCZEŃ NA RACHUNEK BANKOWY

 


 

Aktywny Samorząd

więcej informacji - kliknij tutaj

 


 

 

Ogłoszenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie

O otwartym naborze na partnera w celu wspólnego opracowania koncepcji i wspólnej realizacji projektu z Poddziałania 7.2.2 usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiejw ramach Europejskiego Fundusz Społecznego.

Więcej informacji

 


 

 

"NASZE LEPSZE JUTRO"

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie w okresie maj-grudzień 2020 r. realizuje projekt „Nasze lepsze jutro” współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2020 r.
Działania skierowane są dla 12 osób korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie.
Celem projektu jest rozwój umiejętności, które przyczyniają się do uzyskania możliwie jak najlepszej samodzielności w codziennym funkcjonowaniu.
Zajęcia z zakresu aktywnej integracji z zachowaniem warunków sanitarnych odbywają się w Klubie Integracji Społecznej przy ulicy Sosnowej 16.


 

Akcja Społeczna Odzyskuj alimenty organizowana przez BIG InfoMonitor

 


 

INFORMACJA

O BEZPŁATNYCH BANKOWYCH

RACHUNKACH RODZINNYCH

 

- więcej informacji kliknij tutaj

 


 

MONITORING OBYWATELSKI

więcej informacji - Monitoring Obywatelski - strona główna projektu