Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Nowe programy PFRON dla osób z niepełnosprawnościami „SAMODZIELNOŚĆ - AKTYWNOŚĆ – MOBILNOŚĆ!” Mieszkanie dla absolwenta oraz Dostępne mieszkanie

Prezydent Miasta Konina, za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie, przystąpił do realizacji dwóch programów adresowanych do osób z niepełnosprawnościami, wspierających ich niezależność oraz ułatwiających podejmowanie aktywności zawodowej i społecznej: „Mieszkanie dla Absolwenta” oraz „Dostępne mieszkanie”.

3 sierpnia 2022


Czytaj więcej o: Nowe programy PFRON dla osób z niepełnosprawnościami „SAMODZIELNOŚĆ - AKTYWNOŚĆ – MOBILNOŚĆ!” Mieszkanie dla absolwenta oraz Dostępne mieszkanie

Dzień dziecka z rodzinami ukraińskimi

Przejdź do - Dzień dziecka z rodzinami ukraińskimi

Z okazji Dnia Dziecka oraz przypadającego w maju Dnia Matki Prezydent Miasta Konina Piotr Korytkowski oraz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie Małgorzata Rychlińska odwiedzili rodziny ukraińskie przebywające w Dziennym Domu Pomocy Społecznej oraz w Hotelu Konin.

2 czerwca 2022


Czytaj więcej o: Dzień dziecka z rodzinami ukraińskimi

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

30 maja przypada Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Z tej okazji do konińskich rodzin zastępczych skierowane zostały podziękowania w formie pamiątkowych dyplomów.

1 czerwca 2022


Czytaj więcej o: Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Ankieta - o usługach publicznych i potrzebach rozwojowych gmin leżących na obszarze Aglomeracji Konińskiej

Świadczenie 40 zł za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który od 24 lutego 2022 r. zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu w wysokości 40,00 zł za osobę dziennie, nie dłużej niż za okres 60 dni, wypłacane z dołu.

24 marca 2022


Czytaj więcej o: Świadczenie 40 zł za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

Miasto Konin - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie w związku z planowanym przystąpieniem do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 prosi o zgłaszanie osobiste, telefoniczne lub przez osoby bliskie seniorom, mieszkańców Konina w wieku 65 lat spełniających kryteria zawarte w Programie.

11 lutego 2022


Czytaj więcej o: Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

Dodatek osłonowy

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie informuje, że wnioski o przyznanie dodatku osłonowego w formie papierowej należy składać w siedzibie Ośrodka, przy ul. Przyjaźni 5, pokój Nr 18, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 15:00 bądź w formie elektronicznej korzystając wyłącznie z profilu zaufanego.

12 stycznia 2022


Czytaj więcej o: Dodatek osłonowy

Podziel się sercem i daj szansę na szczęśliwe dzieciństwo. Plakat promujący rodziny zastępcze.


 

Informujemy, iż Miasto KONIN otrzymało grant w łącznej kwocie 899.956,00 zł
na wsparcie:
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie

oraz Pogotowia Opiekuńczego, Środowiskowego Domu Samopomocy, Warsztatu Terapii Zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Warsztatu Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koninie, Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychicznie, Warsztatu Terapii Zajęciowej Fundacji Mielnica, Środowiskowego Domu Samopomocy „Razem”, Rodzinnego Domu Dziecka prowadzonego  przez Stowarzyszenie „PROM” w Koninie

w ramach Projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020


Plakat System Obsługi Wparcia

 


 

PROSIMY O ZAKŁADANIE KONT BANKOWYCH

WZÓR PODAŃ O PRZELEWANIE ŚWIADCZEŃ NA RACHUNEK BANKOWY

 


 

 

UWAGA !!!

W związku z obecnością w naszym kraju koronawirusa zwracamy się z prośbą do wszystkich osób korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie o ograniczenie do niezbędnego minimum bezpośrednich wizyt w komórkach organizacyjnych MOPR i kontaktowanie się z pracownikami Ośrodka telefonicznie, drogą elektroniczną, za pośrednictwem ePUAPU.


 

Aktywny Samorząd

więcej informacji - kliknij tutaj

 


 

 

Ogłoszenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie

O otwartym naborze na partnera w celu wspólnego opracowania koncepcji i wspólnej realizacji projektu z Poddziałania 7.2.2 usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiejw ramach Europejskiego Fundusz Społecznego.

Więcej informacji

 


 

 

"NASZE LEPSZE JUTRO"

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie w okresie maj-grudzień 2020 r. realizuje projekt „Nasze lepsze jutro” współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2020 r.
Działania skierowane są dla 12 osób korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie.
Celem projektu jest rozwój umiejętności, które przyczyniają się do uzyskania możliwie jak najlepszej samodzielności w codziennym funkcjonowaniu.
Zajęcia z zakresu aktywnej integracji z zachowaniem warunków sanitarnych odbywają się w Klubie Integracji Społecznej przy ulicy Sosnowej 16.


 

Akcja Społeczna Odzyskuj alimenty organizowana przez BIG InfoMonitor

 


 

INFORMACJA

O BEZPŁATNYCH BANKOWYCH

RACHUNKACH RODZINNYCH

 

- więcej informacji kliknij tutaj

 


 

MONITORING OBYWATELSKI

więcej informacji - Monitoring Obywatelski - strona główna projektu