Program ‘Zajęcia klubowe w WTZ’

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W dniu 12 czerwca 2018 r. Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uchwałą nr 7/2018 zatwierdziła program ‘Zajęcia klubowe w WTZ’. Zarząd PFRON, uchwałą nr 41/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku przyjął procedury przedmiotowego programu.

Celem nowego programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

Beneficjentami programu mogą być:

1. osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia,

2. osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), znajdujące się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób (o której mowa w art. 10f ust. 2a ustawy o rehabilitacji), których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ.

Adresaci programu - podmioty prowadzące WTZ na terenie miasta Konina, zainteresowani prowadzeniem zajęć klubowych, mogą ubiegać się o ich dofinansowanie w ramach realizacji niniejszego programu.

Termin naboru wystąpień o przyznanie środków finansowych na realizację programu, obejmuje dwie odrębne tury:

  1. I tura: dla zajęć klubowych w WTZ, które odbywać się będą przez pełen rok realizacyjny (tj. od dnia 1 lutego do dnia 31 stycznia kolejnego roku kalendarzowego), termin naboru wystąpień wyznaczony został w okresie od dnia 1 do dnia 30 listopada w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji programu;
  2. II tura: dla zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone od drugiej połowy roku realizacyjnego (tj. od dnia 1 sierpnia do dnia 31 stycznia danego roku realizacyjnego), oraz w przypadku WTZ prowadzących zajęcia klubowe, w których od momentu zakończeniu terminu pierwszej tury naboru wystąpień zwiększyła się liczba beneficjentów, termin drugiej tury naboru wystąpień wyznaczony został w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca danego roku.

W związku z powyższym informujemy, że wnioski WTZ na dofinansowanie II tury prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu ‘Zajęcia klubowe w WTZ’ które odbywać się będą od drugiej połowy roku realizacyjnego (tj. od 1 sierpnia 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku) przyjmowane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie ul. Przyjaźni 5, pok. Nr 15 od 1 do 30 czerwca 2019 roku.

Dokumenty związane z realizacją programu zostały udostępnione na stronie internetowej Funduszu www.pfron.org.pl, w zakładce dotyczącej programów realizowanych obecnie – w sekcji programu ‘Zajęcia klubowe w WTZ’. Zachęcamy do zapoznania się z treścią programu i procedurami jego realizacji.

Serdecznie zapraszamy do udziału w programie.

 

Do pobrania:

Wzór wniosku o przyznanie środków PFRON na dofinansowanie prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu ‘Zajęcia klubowe w WTZ’ - wersja doc (do edycji)

Wzór wniosku o przyznanie środków PFRON na dofinansowanie prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu ‘Zajęcia klubowe w WTZ’ - wersja pdf

Wzór umowy o dofinansowanie prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu 'Zajęcia klubowe w WTZ' - wersja pdf

Sprawozdanie w ramach programu 'Zajęcia klubowe w WTZ' - wersja pdf