Becikowe dla osób zamieszkałych i zameldowanych na terenie Konina

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Konina nr 617 z dnia 01 marca 2006 r. osoby, które są zameldowane i zamieszkują w Koninie przez okres co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku mogą się ubiegać o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla osób zameldowanych i zamieszkałych na terenie miasta Konina. Zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 674 zł lub 764 zł netto w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym. Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w rodzinie zastępczej. Wniosek o ustalenie prawa do zapomogi należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia urodzenia dziecka.

 

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla osób zameldowanych i zamieszkałych na terenie miasta Konina:

Do wniosku należy dołączać obowiązkowo kserokopie dokumentów wraz z ich oryginałami celem potwierdzenia za zgodność.

 

Uchwała Nr 217 Rady Miasta Konina z dnia 01 marca 2006 roku w sprawie przyznawania osobom zameldowanym i zamieszkałym na terenie miasta Konina jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka