Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Komputery dla dzieci

Przejdź do - Komputery dla dzieci

W środę, 26 sierpnia prezydent Konina Piotr Korytkowski wraz dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie Małgorzatą Rychlińską przekazali sprzęt komputerowy dla dzieci przebywających Pogotowiu Opiekuńczym w Koninie. Wręczenie sprzętu dzieciom odbyło się w ramach realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

27 sierpnia 2020


Czytaj więcej o: Komputery dla dzieci

Ogłoszenie

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego będą przyjmowane od 01.09.2020 r. do 15.09.2020 r. w godzinach od 800 do 1500 w pokoju nr 17.

Druki wniosków są dostępne pod linkiem http://moprkonin.lm.pl/p,74,stypendia-i-zasilki-szkolne oraz w Biurze Obsługi Klienta Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przyjaźni 5 (okienko przy wejściu A).

21 sierpnia 2020


Ogłoszenie o wyborze dostawcy na realizację zamówienia: "Dostawa środków ochrony osobistej"

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie informuje, że w ramach rozeznania cenowego z dnia 23.07.2020 r. na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest „Dostawa środków ochrony osobistej” w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 wpłynęło 6 ofert:

27 lipca 2020


Czytaj więcej o: Ogłoszenie o wyborze dostawcy na realizację zamówienia: "Dostawa środków ochrony osobistej"

Zaproszenie do składania ofert na dostawę środków ochrony osobistej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie w ramach rozeznania cenowego zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest: „Dostawa  środków ochrony osobistej” w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020”.

Szczegóły w załącznikach.

23 lipca 2020


Czytaj więcej o: Zaproszenie do składania ofert na dostawę środków ochrony osobistej

Ogłoszenie o wyborze dostawcy na realizację zamówienia: „Dostawa sprzętu komputerowego”

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie informuje, że w ramach rozeznania cenowego z dnia 14.07.2020 r. na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest „Dostawa sprzętu komputerowego” w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 wpłynęły dwie oferty:

23 lipca 2020


Czytaj więcej o: Ogłoszenie o wyborze dostawcy na realizację zamówienia: „Dostawa sprzętu komputerowego”

Zaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie w ramach rozeznania cenowego zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest: „Dostawa sprzętu komputerowego” w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020”.

Szczegóły w załącznikach.

14 lipca 2020


Do końca marca możemy składać wnioski do KBO 2021!

Przejdź do - Do końca marca możemy składać wnioski do KBO 2021!

Mieszkańcy Konina, zgodnie z Regulaminem KBO, mogą składać swoje projekty do 31 marca 2020 roku do godziny 15:30.

5 marca 2020


Czytaj więcej o: Do końca marca możemy składać wnioski do KBO 2021!

Składanie wniosków za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia - SOW

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dniem 01 stycznia 2020 roku umożliwił osobom z niepełnosprawnościami składanie wniosków o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych droga elektroniczną, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia – SOW.

28 stycznia 2020


Czytaj więcej o: Składanie wniosków za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia - SOW

Spotkanie Wigilijne

Przejdź do - Spotkanie Wigilijne

Prezydent Miasta Konina zaprosił mieszkańców miasta na Spotkanie Wigilijne, które 20 grudnia po raz pierwszy odbyło się w Hali Sportowej I Liceum Ogólnokształcącego w Koninie. W zorganizowanie uroczystości włączeni byli pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Koninianie składali sobie nawzajem życzenia przy świątecznych, pięknie udekorowanych stołach, na których nie zabrakło tradycyjnych wigilijnych potraw. Spotkanie Wigilijne przebiegło w miłej i serdecznej atmosferze.

23 grudnia 2019


Impreza integracyjna 'Wspomnień czar'

Przejdź do - Impreza integracyjna 'Wspomnień czar'

Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych w dniu 3 grudnia 2019 roku w Hali Sportowo – Widowiskowej ‘RONDO‘ w Koninie odbyła się już po raz siedemnasty Impreza Integracyjna pod hasłem ‘Wspomnień czar‘. W roku bieżącym głównym organizatorem było Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Koninie, a współorganizatorami: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Centrum Organizacji Pozarządowych.

4 grudnia 2019


Czytaj więcej o: Impreza integracyjna 'Wspomnień czar'