Program osłonowy ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

flaga i godło Rzeczypospolitej Polskiej

 

Rodzaj dotacji budżetowej: Program finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

 

Wartość dofinansowania: 185 236,33 zł

 

Wartość całkowita: 185 236,33 zł

 

Opis programu:

ADRESATAMI PROGRAMU SĄ:

  • mieszkańcy miasta Konina
  • seniorzy w wieku 65 lat i więcej mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

W ramach programu realizowane będą dwa moduły działań:

Moduł I - zapewnienie wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie gminy, przede wszystkim poprzez wsparcie w czynnościach dnia codziennego (np. robienie zakupów – koszty zakupów pokrywa senior).

Moduł II - poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększanie dostępu do „opieki na odległość” poprzez zakup tzw. opasek bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi.

Usługi realizowane w ramach Programu są bezpłatne dla mieszkańców miasta.

 

Plakat Program osłonowy Korpus Wsparcia Seniorów - edycja 2022