Program osłonowy "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

flaga i godło Rzeczypospolitej Polskiej

 

Rodzaj dotacji budżetowej: Program współfinansowany ze środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa oraz ze środków własnych gminy.

 

Wartość dofinansowania: 83 441,62 zł

 

Wartość całkowita: 104 302,03 zł

 

Opis programu:

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej oraz poprawę bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tak zwanej „opieki na odległość”. W ramach programu realizowane są dwa moduły działań.

 

Cel główny programu:

W ramach „Modułu I” jest zapewnienie wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie miasta, przede wszystkim wsparcie w czynnościach dnia codziennego – robienie zakupów.

„Moduł II”– poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększenie dostępu do „opieki na odległość”.

 

Dane kontaktowe do koordynatora:

Imię i nazwisko: Anna Przybył

e-mail: aprzybyl@moprkonin.lm.pl

Tel.: 63 24 99 655

 

Plakat Program osłonowy Korpus Wsparcia Seniorów - edycja 2022