Zasiłek pielęgnacyjny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 • niepełnosprawnemu dziecku,
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia,
 • osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje, jeżeli:

 • osoba niepełnosprawna została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
 • jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją osoby niepełnosprawnej, chyba ,że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,
 • osoba niepełnosprawna jest uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego.

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o zasiłek pielęgnacyjny:

 1. w przypadku osób niepełnosprawnych:
  • wniosek na urzędowym formularzu,
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  • dowód osobisty;
 2. w przypadku osób, które ukończyły 75 rok życia:
  • wniosek na urzędowym formularzu;
  • dowód osobisty.

 Formularze wniosków do pobrania