Informacje ogólne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zaproszenie

Sekcja Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

rozpoczyna kolejne bezpłatne spotkania

 

'Grupy Psychoedukacyjnej'

 

Spotkania adresowane są do osób, które doświadczyły lub doświadczają przemocy.

Zajęcia prowadzą specjaliści z różnych dziedzin m.in.: pedagog, psycholog, terapeuta, pracownik socjalny, policjant, prawnik, ksiądz.

Zajęcia mają formę warsztatową.

Odbywać się będą raz w tygodniu, w czwartek o godzinie 17:00.

Szczegółowych informacji udzielają całą dobę pracownicy Sekcji pod numerem

063 244-59-16

lub e-mail: pomagamy_sobie@op.pl

Serdeczne zapraszamy

 

Masz problem NAPISZ

e-mail: pomagamy_sobie@op.pl

 

AKTUALNIE REALIZOWANE PROGRAMY:

Program profilaktyczno - edukacyjny dla rodzin i osób w kryzysie, w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie

Cele i zadania programu:

 1. Poznanie środowiska rodzinnego
 2. Zmniejszenie zaległości edukacyjnych
 3. Kształtowanie osobowości
 4. Poprawa relacji rodzinnych rodzic – dziecko
 5. Budowanie relacji wspierających w ramach grup wsparcia dla osób dorosłych

Adresaci Programu:

Rodzice z dziećmi i osoby przebywające w Sekcji Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w ramach interwencji kryzysowej.

Realizacja programu:

Zajęcia będą prowadzone w Sekcji Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie przy ulicy Staszica 17. Zajęcia prowadzone będą zgodnie z Programem z uwzględnieniem kontraktu socjalnego.

 

Program aktywizująco - wspierający dla mieszkańców mieszkań chronionych

Cele programu:

 1. Umożliwienie samodzielnego funkcjonowania w rodzinie społeczeństwie poprzez wsparcie osób i rodzin przebywających w mieszkaniach chronionych.
 2. Pomoc osobom (rodzinom) w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb bytowych.
 3. Motywowanie w zakresie uzyskania wykształcenia, zdobycia kwalifikacji zawodowych, poszukiwania pracy.
 4. Pomoc w integracji ze środowiskiem i społecznością lokalną.
 5. Zwiększenie kompetencji rodzicielskich, umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów wewnątrzrodzinnych.
 6. Wskazanie alternatywnych i twórczych form spędzania wolnego czasu.

Adresaci programu:

Odbiorcami programu są osoby, którym przyznano decyzją pomoc niepieniężną w formie pobytu w mieszkaniach chronionych przy ul. Dworcowej 7 w Koninie.

Realizacja programu:

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie.

 

INTERNET – NOWA DROGA POMOCY

Odpowiedzi na Państwa pytania przez całą dobę udzielają specjaliści Sekcji Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie: prawnik, psycholog, pedagog, terapeuta uzależnień, pracownik socjalny.

Udzielanie pomocy poprzez kontakt wirtualny staje się coraz powszechniejsze. Powodami, dla których tak się dzieje jest swoboda i bezpieczeństwo wypowiedzi. Ludzie używają Internetu do poszukiwania informacji, rozwiązań czy pomocy w swoich problemach życiowych, również psychologicznych, interpersonalnych. Zwracanie się po bezpośrednią pomoc często wiąże się ze stresem i trudnymi emocjami, m.in. wstydem, lękiem, koniecznością opowiadania bolesnych przeżyć i niepewnością co do reakcji słuchacza. Napisanie maila wydaje się prostsze niż spotkanie z psychologiem czy rozmowa telefoniczna.

Pomaganie poprzez Internet mieści się w obszarze interwencji kryzysowej i poradnictwa psychologicznego, nie jest jednak psychoterapią, ponieważ zachodzą tutaj zbyt poważne zakłócenia w komunikacji i relacji interpersonalnej. W psychoterapii bezwzględnie konieczna jest osoba, rzeczywista i bezpośrednia relacja z psychoterapeutą – drugim człowiekiem.

Internetowa pomoc to:

 • nawiązanie kontaktu,
 • diagnoza problemowa,
 • dostarczenie wsparcia, nazywanie sytuacji, emocji, problemów, mechanizmów przemocy i kryzysu – co jest istotne ze względu na obecność wielu trudnych, intensywnych emocji,
 • podkreślanie zasobów i mocnych stron klienta,
 • motywowanie,
 • edukacja o zjawisku przemocy, prawach i możliwościach prawnych, proceduralnych i instytucjonalnych pomocy pokrzywdzonym.

Korzyści z pomagania drogą mailową:

 • pisząc do nas klienci sami wyznaczają czas, jaki jest im potrzebny na opowiedzenie o swoich przeżyciach, sami też kontrolują ile informacji i w jaki sposób chcą przekazać,
 • udzielanie pomocy dotyczących nie tylko zagadnień interwencji psychologicznej, ale też informacji z zakresu znajomości procedur i przepisów prawa, co wiąże się z koniecznością konsultacji z innymi profesjonalistami; z jednej strony wydłuża to czas odpowiadania, ale z drugiej strony daje możliwość pełniejszego ustosunkowania się do sprawy przedstawionej przez nadawcę,
 • konsultacja interdyscyplinarna umożliwia pełniejsze spojrzenie na sytuację klienta i przez to dostarczenie mu bardziej profesjonalnej pomocy (w przypadku udzielania bezpośredniej pomocy nie zawsze jest możliwość konsultacji np. z prawnikiem, terapeutą czy pracownikiem socjalnym, daje czas na odroczenie odpowiedzi, żeby zastanowić się, rozwiać wątpliwości).

Wniosek nasuwa się jeden: sens i potrzeba pomagania ludziom przez Internet nie podlega dyskusji. Z tego powodu poradnictwo mailowe jako specyficzna forma pomagania jest bardzo przydatna.

 

SEKCJA PORADNICTWA RODZINNEGO

I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE

Konin, ul. Staszica 17

Tel. 244-59-16

Tel. zaufania 244-59-20

Niebieska Linia 0-801-141-286

e-mail: pomagamy_sobie@op.pl

 

1. POMOC AMBULATORYJNA - PORADNICTWO

Z pomocy ambulatoryjnej mogą skorzystać bezpłatnie wszyscy mieszkańcy Konina, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji rodzinnej, a których nie stać na skorzystanie z płatnych porad specjalistów.

Udzielamy porad:

 • prawnych,
 • psychologicznych,
 • pedagogicznych,
 • z zakresu poradnictwa socjalnego,
 • z zakresu terapii uzależnień.
 • Pomagamy w redagowaniu pism urzędowych.

Staramy się ułatwiać interakcje między jednostką a środowiskiem. Rejestracja telefoniczna 063 244-59-16

Sekcja Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej

2. MIEJSCA SCHRONIENIA

Miejsca schronienia przeznaczone są dla wszystkich osób będących ofiarami przemocy z terenu miasta Konina.

Ze schronienia mogą korzystać osoby znajdujące się w sytuacji kryzysowej czasowo uniemożliwiającej im pobyt w środowisku domowym a mianowicie:

 • kobiety w ciąży,
 • matki z małoletnimi dziećmi,
 • ojcowie z małoletnimi dziećmi,
 • inne osoby sprawujące opiekę prawną nad dzieckiem dotknięte przemocą fizyczną lub psychiczną.

Schronienia udziela się przez całą dobę.

Pobyt w Ośrodku jest całkowicie dobrowolny i czasowy – maksymalnie do 4 miesięcy. Bezpłatnie z pomocy w formie schronienia mogą korzystać tylko osoby, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Ośrodek dysponuje sześcioma pokojami, w których nocleg może znaleźć ok. 18 osób. Pokoje wyposażone są w nowe meble, łóżka i okna. W każdym znajduje się też radioodbiornik i lampka nocna. Na wyposażeniu są również pościel i koce.

Sekcja Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej

Sekcja Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej

Do dyspozycji wszystkich mieszkańców jest duży aneks kuchenny bardzo dobrze wyposażony: kuchnia gazowa, dwie lodówki, mikrofala, sztućce, garnki i inne naczynia kuchenne. Każda rodzina ma swoją szafkę.

Sekcja Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej

Do wspólnego użytku są dwie duże łazienki z kabinami prysznicowymi, pralnia (dwie pralki automatyczne) oraz świetlica wyposażona w sprzęt RTV. Na wyposażeniu znajdują się również materace, maty, gry planszowe, zabawki oraz przybory plastyczne.

Sekcja Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej

Sekcja Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej

Naszym mieszkańcom zapewniamy:

 • tymczasowe bezpieczne schronienie,
 • indywidualne konsultacje psychologiczne i pedagogiczne,
 • grupowe spotkania terapeutyczne,
 • porady prawne,
 • pomoc w zakresie redagowania pism urzędowych, zwłaszcza pozwów i wniosków do sądu, prokuratury,
 • pomoc socjalną skierowaną przede wszystkim na wzmocnienie lub odzyskanie zdolności do prawidłowego funkcjonowania w środowisku rodzinnym i społecznym.

W skład zespołu interwencji kryzysowej wchodzą następujący specjaliści:

 • pedagog,
 • psycholog,
 • pracownik socjalny,
 • terapeuta,
 • prawnik.

Jeśli w twoim domu jest przemoc możesz skorzystać z pomocy w formie schronienia.

 

PROJEKTY

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ WOBEC DZIECI

Od listopada 2005 roku rozpoczęliśmy realizację programu zajęć profilaktycznych i terapeutycznych z zakresu przemocy fizycznej i psychicznej. Zajęcia kierowane są do dzieci – potencjalnych ofiar przemocy. Wdrażany jest już pierwszy etap programu, tzn. w szkołach podstawowych i gimnazjach odbywają się zajęcia psycho-edukacyjne prowadzone przez pedagoga i psychologa z naszego zespołu interwencyjnego. Z satysfakcją możemy stwierdzić, że cieszą się one dużym zainteresowaniem zarówno ze strony uczniów jak i nauczycieli. Zamierzamy podjąć współpracę z każdą zainteresowaną szkołą z terenu miasta Konina. Mamy nadzieję, że wkrótce będziemy mogli przejść do następnego etapu programu. Naszym zamiarem jest prowadzić zajęcia terapeutyczne, które będą odbywać się już w budynku naszej Sekcji, a których uczestnikami będą najpierw zgłaszający się uczniowie po przeprowadzonych w ich szkołach zajęciach na temat przemocy, a po czasie również ich rodzice, wymagający pomocy.

Naszym celem jest:

 1. dostarczenie dzieciom wiedzy na temat przemocy domowej,
 2. pomoc w rozwiązywaniu problemu przemocy domowej,
 3. zbadanie skali zjawiska przemocy domowej wobec dzieci z terenu miasta Konina.

GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY DOMOWEJ

Od stycznia 2006 uruchamiamy grupę wsparcia - (edukacyjno - wspierającą) dla osób doświadczających przemocy domowej. Grupa będzie realizować cztery podstawowe cele:

1) zapewnienie bezpieczeństwa,

2) odzyskanie kontroli nad własnym życiem,

3) uwolnienie się od skutków urazu,

4) pomoc w odbudowywaniu relacji z innymi ludźmi.

W założeniu mamy, iż będzie to grupa otwarta a spotkania będą się odbywać raz w tygodniu przez 3 godziny. Praca w grupie obejmować będzie 14 spotkań. Obowiązywać będzie zasada obecności na całości zajęć ( bez spóźnień i zwolnień).

UWAGA: Udział w zajęciach zawsze poprzedzony będzie jednym lub kilkoma indywidualnymi spotkaniami konsultacyjnymi.

ZAPROSZENIE:

Chętnych do uczestnictwa w grupie wsparcia serdecznie zapraszamy do Sekcji Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej MOPR w Koninie ul. Staszica 17 lub kontakt telefoniczny 63 244-59-16.

 

WYDARZENIA

SPOTKANIE WIGILIJNE

W gościnnych progach naszej Sekcji 18.12.2008 roku odbyło się spotkanie opłatkowe. W świątecznym nastroju, przy wigilijnym stole zgromadzili się nasi obecni i byli mieszkańcy. Nie zabrakło również opłatka, którym wszyscy zebrani podzielili się, składając sobie Świąteczne Życzenia. Największą radość przeżywali nasi najmłodsi podopieczni, którzy otrzymali z rąk Mikołaja paczki pełne słodyczy. To miłe spotkanie udało nam się zorganizować z pomocą sponsorów, którym serdecznie dziękujemy.

Sekcja Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej

Sekcja Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej

Sekcja Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej

Sekcja Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej

Dnia 21 grudnia 2005 roku zorganizowaliśmy spotkanie wigilijne dla naszych obecnych i byłych mieszkańców. Największą radość przeżywały nasi najmłodsi podopieczni, którzy otrzymali z rąk Mikołaja paczki pełne słodyczy i drobnych zabawek. Atmosfera była bardzo świąteczna: choinka, Mikołaj, prezenty, życzenia, poczęstunek i rozmowy przy wspólnym stole...

Sekcja Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej

Sekcja Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej

Sekcja Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej

Sekcja Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej

To miłe spotkanie udało nam się zorganizować z pomocą:

 • Szkolnego Koła PCK-a Zespołu Szkół Budowlanych w Koninie oraz
 • Uczniów kl. III B Gimnazjum w Kościelcu.

Dzięki ich inicjatywie i zaangażowaniu nasze dzieci otrzymały nie tylko paczki ufundowane przez MOPR, ale również paczki, które powstały ze zbiórki przeprowadzonej przez uczniów w/w szkół. Za pomoc serdecznie dziękujemy.

 

Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii – na prośbę rodziców

 • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii we Wrocławiu
  ul. Jarzębinowa 24/27
  tel. (071) 367 79 72

 • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łodzi
  ul. Wapienna 24 a
  tel. (042) 651 43 34

 • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii “ Kąt’ w Warszawie
  ul. Zorzy 17
  tel. (022) 613 30 07

 • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii “ SOS’ w Warszawie
  ul. Żymanowskiego 36
  tel. (022) 647 01 16

 • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce
  ul. Wróblewskiego 5
  tel. (059) 814 40 49