Program „Samodzielność – Aktywność - Mobilność!”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

flaga i godło Rzeczypospolitej Polskiej

 

Program: „Samodzielność – Aktywność -  Mobilność!”

 

Rodzaj dotacji budżetowej: program realizowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Wartość dofinansowania: 207 048,00 zł

 

Wartość całkowita: 207 048,00 zł

 

Opis projektu:

Celem programu jest zwiększenie niezależności oraz ułatwienie aktywności zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami.

Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

Mieszkanie dla absolwenta na lata 2022 - 2026

zapewnienie osobom z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym, samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności poprzez dofinansowanie kosztów wynajęcia mieszkania ponoszonych w okresie 36 miesięcy.

Wartość dofinansowania: 116 465,00 zł

Wartość całkowita: 116 465,00 zł

Dostępne mieszkanie na lata 2022 - 2025

zapewnienie osobom z niepełnosprawnością w stopniu znacznym z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającego poruszanie się bez użycia wózka, mieszkania wolnego od barier architektonicznych jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych poprzez dofinansowanie dopłaty do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych.

Wartość dofinansowania: 90 583,00 zł

Wartość całkowita: 90 583,00 zł

 

 

Plakat Program Samodzielność Aktywność Mobilność

Plakat Mieszkanie dla absolwenta

Plakat Dostępne mieszkanie