Zadania realizowane ze środków PFRON

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Dofinansowania ze środków PFRON do turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych

Dofinansowania ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

Dofinansowania ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

Dofinansowania ze środków PFRON likwidacji barier technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

Dofinansowania ze środków PFRON usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika w związku z potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności

Dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych

Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów osobom niepełnosprawnym

Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny przeznaczony osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej prowadzącym działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny przeznaczony osobom niepełnosprawnym

Zasady tworzenia i finansowania warsztatów terapii zajęciowej

Dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności gospodarczej lub rolniczej

Przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na podjęcie działalności w formie spółdzielni socjalnej

Szkolenie i przekwalifikowanie osób niepełnosprawnych organizowane przez pracodawców

Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych