Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Logotyp Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie informuje, że od dnia 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023.

Pomoc skierowana jest do osób i rodzin znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, w szczególności dotkniętych: ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, a także rodzin wielodzietnych, itp., których dochód miesięczny nie przekracza:

  • 2 056,40 zł dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1 590,00 zł dla osoby w rodzinie.

Niezbędnych informacji udzielają pracownicy socjalni w godzinach pracy tutejszego Ośrodka.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.