POMOC UKRAINIE ДОПОМОГА УКРАЇНІ

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zmiany w świadczeniu pieniężnym 40 zł za obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Polski

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przysługuje nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Polski (a nie od dnia zakwaterowania)

1 września 2022


Czytaj więcej o: Zmiany w świadczeniu pieniężnym 40 zł za obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Polski

Broszura informacyjna Pomoc dla Ukrainy - Інформаційна брошура Допомога для України

Świadczenie 40 zł za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który od 24 lutego 2022 r. zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu w wysokości 40,00 zł za osobę dziennie, nie dłużej niż za okres 60 dni, wypłacane z dołu.

24 marca 2022


Czytaj więcej o: Świadczenie 40 zł za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Pomoc świadczona przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie - Допомога, що надається Муніципальним центром допомоги сім’ї у м. Конін

Pomoc świadczona przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie na rzecz obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Допомога, що надається Муніципальним центром допомоги сім’ї у м. Конін громадянам України на підставі Закону від 02.03.2022 р. про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави.


Czytaj więcej o: Pomoc świadczona przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie - Допомога, що надається Муніципальним центром допомоги сім’ї у м. Конін

Сайт для громадян України

Konin dla Ukrainy