Zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

 


 

Artykuły

"Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2024

"Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 - 2028 - edycja 2024

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2024

Zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym, a także dożywianie dzieci

Program Wyrównywanie różnic między regionami III w obszarze B

Rządowy program wspierania rodziny "Asystent rodziny w 2023 r."

Rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.

Program osłonowy "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023

Program Aktywny Samorząd - edycja 2023

Program Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 -2023 - edycja 2023

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023

Program Wyrównywanie różnic między regionami III w obszarze D i F - edycja 2022 -2023

Program „Samodzielność – Aktywność - Mobilność!”

Program Aktywny Samorząd - edycja 2022

Program osłonowy ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

Projekt „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2022” – „Żeby jutro było lepsze”

Program Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 -2023 - edycja 2022

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022

Program Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 -2023 - edycja 2021

Program Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - edycja 2021