Miejski Zespół Interdyscyplinarny w Koninie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Adres e-mail: zespolinterdyscyplinarny@moprkonin.lm.pl

 

Miejski Zespół Interdyscyplinarny w Koninie został powołany, aby realizować zadania związane z zapewnieniem ofiarom przemocy w rodzinie adekwatnej do skali problemu pomocy i wsparcia, a także skutkuje powstaniem zintegrowanego systemu profilaktyki i ograniczenia problemu przemocy domowej.

Zgodnie z przepisami w skład Zespołu powinni wchodzić przedstawiciele kluczowych instytucji i organizacji działających na rzecz pomocy ofiarom, izolacji sprawców a także profilaktyki przemocy w rodzinie, którzy w ramach swoich obowiązków służbowych i zawodowych będą wykonywać przedmiotowe zadania na rzecz mieszkańców Konina.

Celem funkcjonowania Zespołu jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz inicjowanie i wspieranie działań profilaktyczno – edukacyjnych na terenie Miasta Konina. Do zadań Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego należy monitorowanie zjawiska przemocy na terenie Miasta Konina i koordynowanie działań podmiotów, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu.

 

Materiały do pobrania:

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Konina na lata 2021– 2025:

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Koninie do spraw realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na terenie Miasta Konina oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania za 2021 rok:

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Koninie do spraw realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na terenie Miasta Konina oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania za 2020 rok:

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Koninie do spraw realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na terenie Miasta Konina oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania za 2019 rok:

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Koninie do spraw realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na terenie Miasta Konina oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania za 2018 rok:

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Koninie do spraw realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na terenie Miasta Konina oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania za 2017 rok:

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Koninie do spraw realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na terenie Miasta Konina oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania za 2016 rok:

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego dla Rady Miasta Konina za 2013 rok:

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego dla Rady Miasta Konina za 2011 rok:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traci moc: