Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Strona główna


Artykuły

Komputery dla dzieci

Przejdź do - Komputery dla dzieci

W środę, 26 sierpnia prezydent Konina Piotr Korytkowski wraz dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie Małgorzatą Rychlińską przekazali sprzęt komputerowy dla dzieci przebywających Pogotowiu Opiekuńczym w Koninie. Wręczenie sprzętu dzieciom odbyło się w ramach realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

27 sierpnia 2020


Czytaj więcej o: Komputery dla dzieci

Ogłoszenie

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego będą przyjmowane od 01.09.2020 r. do 15.09.2020 r. w godzinach od 800 do 1500 w pokoju nr 17.

Druki wniosków są dostępne pod linkiem http://moprkonin.lm.pl/p,74,stypendia-i-zasilki-szkolne oraz w Biurze Obsługi Klienta Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przyjaźni 5 (okienko przy wejściu A).

21 sierpnia 2020


Czytaj więcej o: Ogłoszenie

Plakat System Obsługi Wparcia

 


 

Plakat Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny


 

 

"NASZE LEPSZE JUTRO"

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie w okresie maj-grudzień 2020 r. realizuje projekt „Nasze lepsze jutro” współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2020 r.
Działania skierowane są dla 12 osób korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie.
Celem projektu jest rozwój umiejętności, które przyczyniają się do uzyskania możliwie jak najlepszej samodzielności w codziennym funkcjonowaniu.
Zajęcia z zakresu aktywnej integracji z zachowaniem warunków sanitarnych odbywają się w Klubie Integracji Społecznej przy ulicy Sosnowej 16.


 

 

UWAGA
Wsparcie finansowe dla osób
z niepełnosprawnościami w związku z COVID-19

 

 

 

PROSIMY O ZAKŁADANIE KONT BANKOWYCH

WZÓR PODAŃ O PRZELEWANIE ŚWIADCZEŃ
NA RACHUNEK BANKOWY

 

 

 

UWAGA !!!

W związku z obecnością w naszym kraju koronawirusa zwracamy się z prośbą do wszystkich osób korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie o ograniczenie do niezbędnego minimum bezpośrednich wizyt w komórkach organizacyjnych MOPR i kontaktowanie się z pracownikami Ośrodka telefonicznie, drogą elektroniczną, za pośrednictwem ePUAPU.


 

Ważny komunikat dotyczący świadczenia wychowawczego w ramach Programu 'Rodzina 500 plus'

Logo rodzina 500 plus

500 plus - do kiedy złożyć wniosek, przyjmowanie wniosków, ogólne informacje

 


 

Ogłoszenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie

O otwartym naborze na partnera w celu wspólnego opracowania koncepcji i wspólnej realizacji projektu z Poddziałania 7.2.2 usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiejw ramach Europejskiego Fundusz Społecznego.

Więcej informacji

 


 

Plakat wnioski 500+ już od 1 lipca online

 


 

Aktywny Samorząd

więcej informacji - kliknij tutaj

 


 

Akcja Społeczna Odzyskuj alimenty organizowana przez BIG InfoMonitor

 


 

INFORMACJA

O BEZPŁATNYCH BANKOWYCH

RACHUNKACH RODZINNYCH

 

- więcej informacji kliknij tutaj

 


 

MONITORING OBYWATELSKI

więcej informacji - Monitoring Obywatelski - strona główna projektu