Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Powiatowy Urząd Pracy kontynuuje unijne projekty wspierające poszukiwanie pracy

Przejdź do - Powiatowy Urząd Pracy kontynuuje unijne projekty wspierające poszukiwanie pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie informuje, że w 2021 roku, podobnie jak w latach poprzednich, prowadzi rekrutację do dwóch projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

15 stycznia 2021


Czytaj więcej o: Powiatowy Urząd Pracy kontynuuje unijne projekty wspierające poszukiwanie pracy

Kontynuacja programu "Wspieraj Seniora"

Logo Programu Wspieraj Seniora

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej podjęło decyzję o przedłużeniu realizacji programu „Wspieraj Seniora” na I kwartał 2021 r.

13 stycznia 2021


Czytaj więcej o: Kontynuacja programu "Wspieraj Seniora"

Wigilia Miejska inna niż poprzednie

Przejdź do - Wigilia Miejska inna niż poprzednie

Catering "na wynos" lub z dowozem – w taki sposób Miasto dociera z przedświąteczną pomocą do osób potrzebujących.

24 grudnia 2020


Czytaj więcej o: Wigilia Miejska inna niż poprzednie

Cyfryzacja dostępna dla osób z niepełnosprawnością oraz starszych

Fundacja Edukacji Nowoczesnej realizując projekt “Cyfryzacja dostępna dla osób z niepełnosprawnością oraz starszych” w ramach zadania “Fundusze Europejskie dla dostępności” dofinansowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowała 6 filmików edukacyjno-instruktażowych, które w przyjazny i intuicyjny sposób, bez skomplikowanych procedur, pokazują jak korzystać z narzędzi informatycznych ułatwiających dostęp do usług urzędowych, innych obywatelskich i medycznych. Więcej szczegółów na kanale Youtube Fundacji Edukacji Nowoczesnej.

23 grudnia 2020


Czytaj więcej o: Cyfryzacja dostępna dla osób z niepełnosprawnością oraz starszych

Nabór wniosków do programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2021

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach Programu  "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

17 grudnia 2020


Czytaj więcej o: Nabór wniosków do programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2021

 

Informujemy, iż Miasto KONIN otrzymało grant w łącznej kwocie 899.956,00 zł
na wsparcie:
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie

oraz Pogotowia Opiekuńczego, Środowiskowego Domu Samopomocy, Warsztatu Terapii Zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Warsztatu Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koninie, Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychicznie, Warsztatu Terapii Zajęciowej Fundacji Mielnica, Środowiskowego Domu Samopomocy „Razem”, Rodzinnego Domu Dziecka prowadzonego  przez Stowarzyszenie „PROM” w Koninie

w ramach Projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020


 

 

Kontynuacja wsparcia finansowego dla osób z niepełnosprawnościami w związku z COVID-19

 

Plakat System Obsługi Wparcia

 


 

Plakat Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny


 

 

"NASZE LEPSZE JUTRO"

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie w okresie maj-grudzień 2020 r. realizuje projekt „Nasze lepsze jutro” współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2020 r.
Działania skierowane są dla 12 osób korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie.
Celem projektu jest rozwój umiejętności, które przyczyniają się do uzyskania możliwie jak najlepszej samodzielności w codziennym funkcjonowaniu.
Zajęcia z zakresu aktywnej integracji z zachowaniem warunków sanitarnych odbywają się w Klubie Integracji Społecznej przy ulicy Sosnowej 16.


 

 

PROSIMY O ZAKŁADANIE KONT BANKOWYCH

WZÓR PODAŃ O PRZELEWANIE ŚWIADCZEŃ NA RACHUNEK BANKOWY

 

 

 

UWAGA !!!

W związku z obecnością w naszym kraju koronawirusa zwracamy się z prośbą do wszystkich osób korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie o ograniczenie do niezbędnego minimum bezpośrednich wizyt w komórkach organizacyjnych MOPR i kontaktowanie się z pracownikami Ośrodka telefonicznie, drogą elektroniczną, za pośrednictwem ePUAPU.


 

Ważny komunikat dotyczący świadczenia wychowawczego w ramach Programu 'Rodzina 500 plus'

Logo rodzina 500 plus

500 plus - do kiedy złożyć wniosek, przyjmowanie wniosków, ogólne informacje

 


 

Ogłoszenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie

O otwartym naborze na partnera w celu wspólnego opracowania koncepcji i wspólnej realizacji projektu z Poddziałania 7.2.2 usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiejw ramach Europejskiego Fundusz Społecznego.

Więcej informacji

 


 

Plakat wnioski 500+ już od 1 lipca online

 


 

Aktywny Samorząd

więcej informacji - kliknij tutaj

 


 

Akcja Społeczna Odzyskuj alimenty organizowana przez BIG InfoMonitor

 


 

INFORMACJA

O BEZPŁATNYCH BANKOWYCH

RACHUNKACH RODZINNYCH

 

- więcej informacji kliknij tutaj

 


 

MONITORING OBYWATELSKI

więcej informacji - Monitoring Obywatelski - strona główna projektu