Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

 Plakat Informacja o stypendiach dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym. Wnioski przyjmowane do 5 marca na www.dla-dzieci.spes.org.pl


 

 

 

WYKAZ TELEFONÓW

W menu KONTAKT zamieszczony został wykaz bezpośrednich telefonów w zależności od realizowanych zadań.


 

 

 

 INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie informuje, iż została uruchomiona pomoc finansowa na inwestycje dotyczące zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych w ramach nowego obszaru A ‘Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III’.

 

Więcej szczegółów w załączniku

 


Ważny komunikat dotyczący świadczenia wychowawczego w ramach Programu 'Rodzina 500 plus'

Logo rodzina 500 plus

500 plus - do kiedy złożyć wniosek, przyjmowanie wniosków, ogólne informacje

 


Zmiana adresów e-mail

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie informuje, że od 23 września 2019 r. zmianie ulegną adresy e-mail Sekcji Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej (ul. Staszica 17), Klubu Integracji Społecznej (ul. Sosnowa 16) oraz Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego. Korespondencję prosimy kierować na nowe adresy poczty elektronicznej:

Sekcja Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej – pomagamy_sobie@moprkonin.lm.pl

Klub Integracji Społecznej – kis@moprkonin.lm.pl

Miejski Zespół Interdyscyplinarny – zespolinterdyscyplinarny@moprkonin.lm.pl

 


Ogłoszenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie

O otwartym naborze na partnera w celu wspólnego opracowania koncepcji i wspólnej realizacji projektu z Poddziałania 7.2.2 usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiejw ramach Europejskiego Fundusz Społecznego.

Więcej informacji

 


 

Plakat wnioski 500+ już od 1 lipca online

 


 

Aktywny Samorząd

więcej informacji - kliknij tutaj

 


 

Aktywizacja osób poszukujących pracy w powiecie konińskim

Aktywizacja osób poszukujących pracy w Powiecie Konińskim

Więcej informacji - tutaj

 


 

Akcja Społeczna Odzyskuj alimenty organizowana przez BIG InfoMonitor

 


 

 


 

INFORMACJA

O BEZPŁATNYCH BANKOWYCH

RACHUNKACH RODZINNYCH

 

- więcej informacji kliknij tutaj

 


 

MONITORING OBYWATELSKI

więcej informacji - Monitoring Obywatelski - strona główna projektu