Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie informuje, iż została uruchomiona pomoc finansowa na inwestycje dotyczące zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych w ramach nowego obszaru A ‘Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III’.

 

Więcej szczegółów w załączniku

 


Ważny komunikat dotyczący świadczenia wychowawczego w ramach Programu 'Rodzina 500 plus'

Logo rodzina 500 plus

500 plus - do kiedy złożyć wniosek, przyjmowanie wniosków, ogólne informacje

 


Zmiana adresów e-mail

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie informuje, że od 23 września 2019 r. zmianie ulegną adresy e-mail Sekcji Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej (ul. Staszica 17), Klubu Integracji Społecznej (ul. Sosnowa 16) oraz Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego. Korespondencję prosimy kierować na nowe adresy poczty elektronicznej:

Sekcja Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej – pomagamy_sobie@moprkonin.lm.pl

Klub Integracji Społecznej – kis@moprkonin.lm.pl

Miejski Zespół Interdyscyplinarny – zespolinterdyscyplinarny@moprkonin.lm.pl

 


Ogłoszenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie

O otwartym naborze na partnera w celu wspólnego opracowania koncepcji i wspólnej realizacji projektu z Poddziałania 7.2.2 usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiejw ramach Europejskiego Fundusz Społecznego.

Więcej informacji

 


UWAGA !

Informujemy, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z uchwałą z dnia 17 lipca 2019 r. przyjął  zmodyfikowany dokument pt. ‘Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu ‘Aktywny Samorząd’ w 2019 roku'. W znowelizowanym dokumencie wprowadzono w ramach programu ‘Aktywny samorząd’ Obszar C, zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych i z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym, poświadczonym zaświadczeniem lekarza specjalisty.

Druki wniosków o dofinansowanie  można pobrać ze strony internetowej www.moprkonin.lm.pl lub osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie – pokój nr 15 lub 14.

Termin składania wniosków w formie tradycyjnej (papierowej) do dnia 30 września 2019 r.

Więcej informacji

 


Plakat wnioski 500+ już od 1 lipca online

 


 

Aktywny Samorząd

więcej informacji - kliknij tutaj

 


 

UWAGA WTZ!

dobiega końca termin składania wniosków przez Podmioty prowadzące WTZ

o dofinansowanie w ramach programu 'Zajęcia klubowe w WTZ'

Więcej informacji

 


 

UWAGA STUDENCI!

zmienił sie termin zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie

w ramach Modułu II pilotażowego programu 'Aktywny Samorząd'

Więcej informacji

 


 

UWAGA

w dniu 26 czerwca 2018 roku
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
dokonało zmian we wniosku na świadczenie

Dobry Start 300 dla ucznia.

Prosimy ponownie pobrać prawidłową wersję wniosku
dostępną tutaj:

Wniosek do pobrania

 Załącznik do wniosku - wypełnij, jeżeli posiadasz więcej niż pięcioro dzieci

lub w zakładce
Dobry Start 300 dla ucznia

 


 

Aktywizacja osób poszukujących pracy w powiecie konińskim

Aktywizacja osób poszukujących pracy w Powiecie Konińskim

Więcej informacji - tutaj

 


 

Akcja Społeczna Odzyskuj alimenty organizowana przez BIG InfoMonitor

 


 

 


 

INFORMACJA

O BEZPŁATNYCH BANKOWYCH

RACHUNKACH RODZINNYCH

 

- więcej informacji kliknij tutaj

 


 

MONITORING OBYWATELSKI

więcej informacji - Monitoring Obywatelski - strona główna projektu