Galeria

 • Posiedzenie II kadencji Rady Seniorów Miasta Konina

  Posiedzenie II kadencji Rady Seniorów Miasta Konina

 • Dzień Dziecka w Parku Chopina

  Dzień Dziecka w Parku Chopina

 • Spotkanie Wielkanocne

  Spotkanie Wielkanocne

 • Złota jesień życia konińskich seniorów

  Złota jesień życia konińskich seniorów

 • Wigilia na Placu Wolności

  Wigilia na Placu Wolności

 • XVI Koniński Międzynarodowy Dzień Osób Z Niepełnosprawnościami

  XVI Koniński Międzynarodowy Dzień Osób Z Niepełnosprawnościami

 • Dzień Pracownika Socjalnego

  Dzień Pracownika Socjalnego

 • Przygotowania do zimy

  Przygotowania do zimy

 • Pożegnanie lata 2018

  Pożegnanie lata 2018

 • Rozwój Rodzinnych Form Pieczy Zastępczej w Koninie

  Rozwój Rodzinnych Form Pieczy Zastępczej w Koninie

 • Wesołe jest życie seniora

  Wesołe jest życie seniora

 • Osoby z niepełnosprawnościami w środowisku lokalnym

  Osoby z niepełnosprawnościami w środowisku lokalnym

 • VI Edycja programu 'Złota jesień życia'

  VI Edycja programu 'Złota jesień życia'

 • Śniadanie Wielkanocne na Placu Wolności

  Śniadanie Wielkanocne na Placu Wolności

 • Nowe mikrobusy dla dzieci i seniorów z niepełnosprawnościami w Koninie

  Nowe mikrobusy dla dzieci i seniorów z niepełnosprawnościami w Koninie

 • Wigilia na Placu Wolności

  Wigilia na Placu Wolności

 • Dzień Pracownika Socjalnego

  Dzień Pracownika Socjalnego

 • Przygotowania do zimy

  Przygotowania do zimy

 • Medal przyznany przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie

  Medal przyznany przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie

 • Konferencja prasowa - Procedury przyjmowania wniosków

  Konferencja prasowa - Procedury przyjmowania wniosków

 • ‘Złota jesień życia’ – V edycja programu

  ‘Złota jesień życia’ – V edycja programu

 • Dzień Dziecka w Parku Chopina

  Dzień Dziecka w Parku Chopina

 • Integracyjny Festyn Rodzinny TPD

  Integracyjny Festyn Rodzinny TPD

 • Wypoczywaliśmy w Ciechocinku!

  Wypoczywaliśmy w Ciechocinku!

 • Impreza integracyjna 'Zmysłowy Świat'

  Impreza integracyjna 'Zmysłowy Świat'

 • Promocja Projektu 'Wspiera.MY'

  Promocja Projektu 'Wspiera.MY'

 • Przygotowania do zimy

  Przygotowania do zimy

 • Wizyta studyjna w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie

  Wizyta studyjna w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie

 • Wypoczywaliśmy w Inowrocławiu

  Wypoczywaliśmy w Inowrocławiu

 • 10-lecie działalności Klubu Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie

  10-lecie działalności Klubu Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie

 • Festyn Rodzinny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koninie

  Festyn Rodzinny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koninie

 • Zaczarowany Dzień Dziecka w Parku Miejskim

  Zaczarowany Dzień Dziecka w Parku Miejskim

 • Znaczenie i ranga rodzicielstwa zastępczego

  Znaczenie i ranga rodzicielstwa zastępczego

 • Śniadanie Wielkanocne na Placu Wolności

  Śniadanie Wielkanocne na Placu Wolności

 • Wigilia na Placu Wolności

  Wigilia na Placu Wolności

 • Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

  Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

 • 25 Lecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie

  25 Lecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie

 • Otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy 'Razem' w Koninie

  Otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy 'Razem' w Koninie

 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie laureatem X jubileuszowego Konkursu LODOŁAMACZE 2015

  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie laureatem X jubileuszowego Konkursu LODOŁAMACZE 2015

 • Pierwsze posiedzenie Rady Seniorów Miasta Konina

  Pierwsze posiedzenie Rady Seniorów Miasta Konina

 • Targi Aktywnych Form Pomocy

  Targi Aktywnych Form Pomocy

 • Piknik 'W gościnie u indiańskiego wodza'

  Piknik 'W gościnie u indiańskiego wodza'

 • Festyn Rodzinny TPD

  Festyn Rodzinny TPD

 • III Koniński Kongres Kobiet

  III Koniński Kongres Kobiet

 • Śniadanie Wielkanocne na Placu Wolności

  Śniadanie Wielkanocne na Placu Wolności

 • Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych

  Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych

 • 25 lecie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie

  25 lecie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie

 • Bezpieczna praca – blaski i cienie emigracji zarobkowej

  Bezpieczna praca – blaski i cienie emigracji zarobkowej

 • Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

  Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

 • 'Czekając na miłość rodzicielską'

  'Czekając na miłość rodzicielską'

 • Impreza Integracyjna 'RAZEM DAMY RADĘ'

  Impreza Integracyjna 'RAZEM DAMY RADĘ'

 • Dzień Pracownika Socjalnego

  Dzień Pracownika Socjalnego

 • Konsultacje społeczne projektu strategii 2015-2025

  Konsultacje społeczne projektu strategii 2015-2025

 • Wizyta studyjna seniorów z powiatu opolskiego

  Wizyta studyjna seniorów z powiatu opolskiego

 • Miejski Zespół Interdyscyplinarny do spraw realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na terenie Miasta Konina

  Miejski Zespół Interdyscyplinarny do spraw realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na terenie Miasta Konina

 • Strategia rozwiązywania problemów społecznych mieszkańców Konina 2015-2025

  Strategia rozwiązywania problemów społecznych mieszkańców Konina 2015-2025

 • Strategia rozwiązywania problemów społecznych mieszkańców Konina 2015-2025

  Strategia rozwiązywania problemów społecznych mieszkańców Konina 2015-2025