Promocja Projektu 'Wspiera.MY'

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 grudnia 2016

W dniu 18 listopada 2016 roku, w ramach konferencji z okazji Dnia Pracownika Socjalnego odbyła się promocja projektu ‘Wspiera.MY’ w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w partnerstwie z Rodzinnym Domem Dziecka prowadzonym przez Stowarzyszenie ‘Prom’ w Koninie.

Na wstępie konferencji Pani Anna Kwaśniewska– Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie przedstawiła zebranym zagadnienia z zakresu ‘Pomoc mieszkańcom miasta, także w ramach zewnętrznych środków finansowych’ a następnie oddała głos Pani Małgorzacie Rychlińskiej - Koordynatorowi projektu, która przedstawiła główne założenia realizacji projektu, sposób jego finansowania oraz specyfikę odbiorców projektu.

Projekt realizowany jest w okresie 01.10.2016 r. – 30.09.2018 r. warz z partnerem Rodzinnym Domem Dziecka prowadzonym przez Stowarzyszenie ‘Prom’ w Koninie. Działaniami w ramach projektu planowane jest objęcie 33 rodzin biologicznych mających problemy opiekuńczo-wychowawcze, 48 rodzin zastępczych i 8 rodzin kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, mieszkańców Konina, korzystających ze świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, wynikających z określonych ustaw na podstawie, których realizuje swoje zadania Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Celem projektu jest zwiększenie szans na świadome rodzicielstwo rodzin biologicznych mających problemy opiekuńczo – wychowawcze i zwiększenie potencjału opiekuńczo – wychowawczego rodzin zastępczych oraz przeszkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

W ramach projektu planowane są następujące działania:

 • wsparcie dla rodziny i pieczy zastępczej zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym m.in.
  • działania profilaktyczne oraz ukierunkowane na pracę z rodziną borykającą się z problemami opiekuńczo – wychowawczymi,
  • działania ograniczające umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej,
  • działania upowszechniające rodzicielstwo zastępcze,
  • wsparcie 6 asystentów rodziny,
  • wsparcie 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej na okres realizacji projektu.

W konferencji udział wzięli parlamentarzyści, radni Rady Miasta Konina, przedstawiciele władz miasta, organizacji pozarządowych i instytucji zajmujących się wsparciem osób najbardziej potrzebujących.

Ponadto na konferencji zaproszony prelegent prof. nadzw. dr hab. Mirosław Grewiński przedstawił w swoim wystąpieniu wykład pt. ‘Rola i znaczenie usług w systemie pomocy społecznej – czy potrzebujemy nowej strategii’.

 

Logotyp projektu Wspiera.My

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie