Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie informuje, że zgodnie z przepisami obowiązującymi od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się ( Dz. U. z 2011 roku, Nr 209, poz. 1243) istnieje możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego przez osoby borykające się trwale lub okresowo z trudnością w komunikowaniu się.

Usługa tłumacza migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna. Mogą z niej skorzystać osoby uprawnione tj. osoby doświadczone trwale lub okresowo trudnościami w komunikowaniu się i jednocześnie posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

Osoby niesłyszące, przy załatwieniu spraw urzędowych w MOPR Konin, mogą skorzystać z pomocy kilku pracowników 'migających' na poziomie podstawowym.

Co zrobić, aby skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego?

  • chęć skorzystania ze świadczenia tłumacza języka migowego, należy zgłosić co najmniej 3 dni robocze przed terminem zaplanowanej wizyty w MOPR Konin, z wyłączeniem sytuacji nagłych,
  • należy wskazać metodę komunikowania się: PJM (polski język migowy), SJM (system językowo – migowy), SKOGN (sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych).

W jaki sposób dokonać zgłoszenia?

  • wypełnić poniższy formularz i przesłać go mailem na adres: sekretariat@moprkonin.lm.pl lub faksem na nr (63) 249 96 15,
  • zadzwonić – za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnej, pod nr telefonu: (63) 242-62-32,
  • przesłać pocztą w formie papierowej na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przyjaźni 5.

W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tzw. osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobą uprawnią w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw, wizyta w MOPR Konin nie musi być wcześniej uzgadniana. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM, SJM lub SKOGN.

Załączniki: