Zmiany w programach mieszkaniowych "Mieszkanie dla absolwenta" oraz "Dostępne Mieszkanie"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 stycznia 2024

Logotyp Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

„Mieszkanie dla absolwenta” zmiany:

Rada Nadzorcza PFRON wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób z niepełnosprawnościami wprowadziła zmiany do Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta.

Zmiany, które weszły w życie od dnia 8 grudnia 2023 roku:

  • program jest realizowany bezterminowo, do wyczerpania budżetu Programu;
  • rozszerzona została grupy beneficjentów programu o osoby, które nie są absolwentami, ale opuszczają rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka lub placówki opiekuńczo-wychowawcze;
  • o dofinansowanie może starać się osoba, która nie jest właścicielem mieszkania ani nie przysługuje jej spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego w miejscowości, w której pracuje lub poszukuje pracy.

Przed zmianami warunkiem udziału w programie było złożenie oświadczenia o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej, zatem osoba, która już zamieszkiwała w miejscowości realizowania aktywności zawodowej takiego oświadczenia nie mogła złożyć a wniosek Wnioskodawcy, który nie złożył oświadczenia o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej był weryfikowany negatywnie. Obecnie sam fakt pobytu czy zamieszkiwania już w miejscowości realizowania aktywności zawodowej (np. w akademiku, w hotelu, w wynajmowanym pokoju, wspólnie ze znajomymi w wynajmowanym mieszkaniu, bądź przebywanie/mieszkanie u rodziny lub znajomych, itp.) nie jest powodem wykluczenia z udziału z programu, który daje osobie z niepełnosprawnością szansę na samodzielne i niezależne życie.

Dodatkowo od 01.03.2024 zmieni się okres dofinansowania:

Dofinansowanie i umowa będzie na 5 lat:

  • od 1 do 24 miesiąca – 100% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 100% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
  • od 25 do 42 miesiąca – 70% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 70% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
  • od 43 do 60 miesiąca – 40% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 40% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Dostępne Mieszkanie zmiany:

Rada Nadzorcza PFRON w Programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie uchyliła kryterium wieku. Obecnie w programie pomoc mogą otrzymać również osoby powyżej 65 roku życia.