Program ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 stycznia 2024

Miasto Konin - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie zamierza przystąpić do realizacji II Modułu Programu ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024.

ADRESACI PROGRAMU

  • mieszkańcy miasta Konin,
  • seniorzy w wieku 60 lat i więcej mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

W ramach programu realizowany będzie Moduł II działań:

Moduł II - poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększanie dostępu do „opieki na odległość” poprzez zakup tzw. opasek bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi.

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z całodobowym Centrum monitoringu, co daje poczucie bezpieczeństwa nie tylko seniorowi, ale także jego rodzinie.

Usługi realizowane w ramach Programu są bezpłatne dla mieszkańców miasta.

W celu rozeznania potrzeb, osoby zainteresowane udziałem w Programie prosimy o kontakt do dnia 19.01.2024 r. z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Koninie ul. Przyjaźni 5, tel. 63 249-96-55 lub 63 249-96-29, e-mail: sekretariat@moprkonin.lm.pl