Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 września 2023

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otworzył wypożyczalnię technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością takich jak: wózki, skutery, notatniki brajlowskie, powiększalniki telewizyjne, aparaty słuchowe, łóżka rehabilitacyjne i inne.

Z wypożyczalni może skorzystać każdy, kto:

  • posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności  lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,
  • w ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wypożyczenie technologii wspomagającej nie otrzymał ze środków PFRON albo NFZ dofinansowania na zakup takiej samej technologii wspomagającej jak ta, którą chce wypożyczyć.

Wniosek o wypożyczenie technologii wspomagającej składa się przy użyciu SOW (Systemu Obsługi Wsparcia ) w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

W razie potrzeby pomoc w wypełnieniu wniosku zapewnia pracownik Centrum Informacyjno-Doradczego Osób Niepełnosprawnych przy Oddziale Wielkopolskim PFRON.

Warunkiem wypożyczenia technologii wspomagającej jest zawarcie przez wnioskodawcę z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych umowy wypożyczenia oraz wpłacenie jednorazowej kaucji zwrotnej w wysokości 2% ceny zakupu danej technologii.

Lista dostępnych technologii wspomagających oraz dodatkowe informacje dostępne na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.