Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 lutego 2022

Miasto Konin - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie w związku z planowanym przystąpieniem do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 prosi o zgłaszanie osobiste, telefoniczne lub przez osoby bliskie seniorom, mieszkańców Konina w wieku 65 lat spełniających kryteria zawarte w Programie.

 

ADRESATAMI PROGRAMU SĄ:

  • mieszkańcy miasta Konina
  • seniorzy w wieku 65 lat i więcej mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

W ramach programu realizowane będą dwa moduły działań:

Moduł I - zapewnienie wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie gminy, przede wszystkim poprzez wsparcie w czynnościach dnia codziennego (np. robienie zakupów – koszty zakupów pokrywa senior).

Moduł II - poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększanie dostępu do „opieki na odległość” poprzez zakup tzw. opasek bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi.

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z całodobowym Centrum monitoringu, co zapewni poczucie bezpieczeństwa nie tylko seniorowi, ale także jego rodzinie.

Usługi realizowane w ramach Programu są bezpłatne dla mieszkańców miasta.

W celu rozeznania potrzeb, osoby zainteresowane udziałem w Programie prosimy o kontakt do dnia 18.02.2022 r. z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przyjaźni 5.

 

KONTAKT:

e-mail: sekretariat@moprkonin.lm.pl lub

pod numerami telefonu 63 249 96 55, 63 249 96 29.

Samo zgłoszenie nie jest równoznaczne z objęciem omawianym wsparciem.