Kolejne rodziny z Konina pomyślnie przeszły cykl przygotowania do pełnienia roli rodzin zastępczych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 grudnia 2021

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie przeprowadził kolejne szkolenie ośmiu osób autorskim programem „Czekając na miłość rodzicielską”, zatwierdzonym przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej decyzją z dnia 07.10.2019 r.

Szkolenie ośmiu osób autorskim programem Czekając na miłość rodzicielską

 Podstawą szkolenia było zdobycie konkretnych kompetencji, potrzebnych do skutecznego wypełniania zadań związanych z pieczą zastępczą. Program szkolenia, w wymiarze 96 godzin, w tym 10 godzin polegających na odbyciu praktyk w Rodzinnym Domu Dziecka, prowadzonym przez stowarzyszenie „Prom” lub w zawodowej rodzinie zastępczej, obejmował zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego, praw dziecka, wspomagania rozwoju i wychowania dziecka, uzależnień i ich wpływu na dziecko oraz rodzinę, znaczenia rodziny biologicznej w życiu dziecka.

W wyniku szkolenia, prowadzonego przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie, w osobach koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, psychologów, pedagoga, prawnika, pracownika ds. BHP miasto Konin pozyskało kolejne osoby profesjonalnie przygotowane do pracy z dzieckiem i rodziną w pieczy zastępczej.

25 listopada 2021 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie kandydaci na rodziców zastępczych odebrali z rąk Zastępcy Prezydenta do spraw społecznych, Pana Witolda Nowaka oraz dyrektor Ośrodka Małgorzaty Rychlińskiej świadectwa potwierdzające ukończenie szkolenia dla kandydatów na niezawodową rodzinę zastępczą.

Po rozdaniu świadectw, przy wspólnej kawie, rodziny dzieliły się emocjami związanymi ze szkoleniem, wymieniały się doświadczeniami na temat wychowywania dzieci, wyraziły chęć wspierania i kontaktów na przyszłość.

Ważne jest by jak najmniej dzieci kierowanych było do instytucjonalnych form pieczy zastępczej, gdyż żadna instytucja nie zastąpi rodzinnych form pomocy.