Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

flaga i godło Rzeczypospolitej Polskiej

 

Program: "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022

 

Rodzaj dotacji budżetowej: program realizowany w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej - finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

Wartość dofinansowania: 1 747 200,00 zł

 

Wartość całkowita: 1 747 200,00 zł

 

Opis programu:

Celem programu jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnością wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowania w życiu społecznym, ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienia realizowania prawa do niezależnego życia.Wsparciem asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej zostanie objętych 98 osób z niepełnosprawnością z terenu miasta Konina.

Usługa asystenta polega między innymi na pomocy w wykonywaniu codziennych czynności oraz pomocy w funkcjonowaniu w życiu społecznym, a w szczególności na:

  • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu,
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsca,
  • załatwianiu spraw urzędowych,
  • korzystaniu z dóbr kultury (muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.),
  • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

 

 

Plakat Projekt Asystent osoby niepełnosprawnej