Program Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi - Moduł - IV

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

flaga i godło Rzeczypospolitej Polskiej

 

Program: Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi – Moduł – IV

 

Rodzaj dotacji budżetowej: program realizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Wartość dofinansowania: 99 960,00 zł

 

Wartość całkowita: 99 960,00 zł

 

Opis projektu:

Celem programu jest dodatkowe wsparcie osób z niepełnosprawnościami, w celu łagodzenia skutków wywołanych wirusem Sars-Cov-2. Wsparcie dotyczy zakupu paczek żywnościowych, które zostaną dostarczone w trzech transzach. Grupę docelową wsparcia stanowią 392 osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności zamieszkujące na terenie miasta Konina. Wśród nich są osoby starsze, samotne, bezdomne, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej oraz przebywające w pieczy zastępczej dzieci i rodzice zastępczy.

 

Plakat Program Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi Moduł IV