Program Wspieraj Seniora

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

flaga i godło Rzeczypospolitej Polskiej

 

Program: „Wspieraj seniora”

 

Rodzaj dotacji budżetowej:

program współfinansowany ze środków Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów

 

Wartość dofinansowania: 150 000,00 zł (wartość planowana)

 

Wartość całkowita: 150 000,00 zł (wartość planowana)

 

Opis projektu:

Celem programu jest wsparcie finansowe gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Wsparcie polega w szczególności na dostarczaniu zakupów zgodnie z wskazanym przez seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

 

Plakat Program Wspieraj Seniora