Program Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - edycja 2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

flaga i godło Rzeczypospolitej Polskiej

 

Program: „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – edycja 2021 r.

Priorytet III: Dostosowanie istniejącej infrastruktury instytucjonalnej do potrzeb osób zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie.

 

Tytuł: „Niebieskie drzwi – Tu znajdziesz pomoc”.

 

Rodzaj dotacji budżetowej:

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

 

Wartość dofinansowania: 39 352,00 zł

 

Wartość całkowita: 50 952,00 zł

 

Opis projektu:

Celem programu jest podniesienie jakości usług w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez dostosowanie i remont istniejącej infrastruktury w Sekcji Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. W placówce zostaną wyremontowane, odmalowane i doposażone pomieszczenia użytkowe oraz zagospodarowany teren zielony przynależny do placówki. Działania te spowodują zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców oraz zachowanie dystansu wśród osób przebywających w placówce.

Projekt skierowany jest do osób i rodzin zagrożonych oraz dotkniętych przemocą w rodzinie.

 

Plakat Program Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie edycja 2021 r.