Ogłoszenie o wyborze dostawcy na realizację zamówienia: "Dostawa środków ochrony osobistej"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 lipca 2020

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie informuje, że w ramach rozeznania cenowego z dnia 23.07.2020 r. na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest „Dostawa środków ochrony osobistej” w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 wpłynęło 6 ofert:

Oferta Nr 1:
S4K Sp. z o.o.
ul. Batalionów Chłopskich 50
25-671 Kielce

Oferta Nr 2:
P.H.U. ELJAN Elżbieta Drążkowska
ul. Pomorska 10
81-314 Gdynia

Oferta Nr 3:
Fundacja Działań Lokalnych Logos
Sklep medyczno-rehabilitacyjny
ul. Kazańska 4
18-400 Łomża

Oferta Nr 4:
PPHU „PROM” Adam Jaskólski
ul. Przemysłowa 166
62-510 Konin

Oferta Nr 5:
„KONTAKT” Jacek Kuźma
ul. Makowa 8
62-510 Konin

Oferta Nr 6:
PATRON Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 5B
62-510 Konin

Zamawiający po dokonaniu oceny złożonych ofert pod względem najtańszej ceny oferowanej przez Wykonawców jako najkorzystniejszą wybrał Ofertę Nr 5:
„KONTAKT” Jacek Kuźma
ul. Makowa 8
62-510 Konin
za cenę: 6 760,00 zł brutto.

Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.

Pliki do pobrania