Zaproszenie do składania ofert na dostawę środków ochrony osobistej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 lipca 2020

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie w ramach rozeznania cenowego zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest: „Dostawa  środków ochrony osobistej” w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020”.

Szczegóły w załącznikach.