Ogłoszenie o wyborze dostawcy na realizację zamówienia: „Dostawa sprzętu komputerowego”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 lipca 2020

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie informuje, że w ramach rozeznania cenowego z dnia 14.07.2020 r. na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest „Dostawa sprzętu komputerowego” w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 wpłynęły dwie oferty:

Oferta Nr 1:
FIRMA KOMPUTEROWA „OPTIMARK”
ul. Chopina 18b
62-510 Konin
za cenę: 236.250,00 zł brutto


Oferta Nr 2:
dk COMPUTERS
ul. Chopina 17f
62-510 Konin
za cenę: 189.000,00 zł brutto


W związku z tym, że Oferta Nr 2 wpłynęła po wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, tzn. do dnia 21.07.2020 r. do godz. 12:00 informujemy o dokonaniu wyboru
Oferty Nr 1:
FIRMA KOMPUTEROWA „OPTIMARK”
ul. Chopina 18b
62-510 Konin
za cenę: 236.250,00 zł brutto.


Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.