Program wyrównywania różnic między regionami III

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie informuje, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął ,,Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu ‘Wyrównywania Różnic Między Regionami III’ w 2019 roku.

Program realizowany będzie w następujących obszarach:

obszar B – (do 150 000,00zł) likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w:

 • placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy - 50% dofinansowania
 • w urzędach 30% dofinansowania

obszar C – na utworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych – do 34 000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku - 70% dofinansowania

obszar D – likwidacja barier transportowych:

 • (do 80 000,00 zł) dla samochodów osobowych, zwanych dalej ‘mikrobusami’, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich
 • (do 70 000,00 zł) dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej ‘mikrobusami’ które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi
 • do 250 000,00 zł dla autobusów

Intensywność pomocy w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych – 70% dofinansowania, w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej – 80% dofinansowania

obszar E – na dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych - do 9 000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych - 25% dofinansowania,

obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej - do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 14000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w projekcie,

obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych - 50% dofinansowania.

 

Realizator programu: Miasto Konin - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie.

 

Adresatami pomocy mogą być dla:

obszaru B – powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;

obszaru C – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;

obszaru D:

 • placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
 • jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;

obszaru E – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;

obszaru F – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe;

obszaru G – powiaty.

 

Terminy i miejsce składania wniosków:

 • Wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F i G Programu przyjmowane będą w terminie od 30 listopada 2018 r. do 31 stycznia 2019 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przyjaźni 5, pok. Nr 15, od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 15 00; tel. 63-249-96-22,
 • W przypadku obszaru E Programu - projektodawca składa wniosek bezpośrednio do Wielkopolskiego Oddziału PFRON w Poznaniu, ul. Lindego 4 w terminie od 30 listopada 2018 r. do 31 października 2019 r.

 

Informacje dodatkowe:

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące realizacji programu, procedur oraz zasad naboru wniosków do ww. programu dostępne są na stronie internetowej: www.pfron.org.pl (BIP -> Komunikaty BIP -> Program wyrównywania różnic między regionami III w 2019 roku) oraz w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przyjaźni 5, pok. Nr 15.