Dodatek osłonowy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 stycznia 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie informuje, że wnioski o przyznanie dodatku osłonowego w formie papierowej należy składać w siedzibie Ośrodka, przy ul. Przyjaźni 5, pokój Nr 18, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 15:00 bądź w formie elektronicznej korzystając wyłącznie z profilu zaufanego.

 

Wnioski można składać do 31 października 2022 r. Data złożenia wniosku nie ma wpływu na wysokość dodatku. Nawet, gdy wniosek zostanie złożony na przykład  w miesiącu lutym lub w marcu, wysokość dodatku będzie taka sama, jak przy wnioskach składanych w miesiącu styczniu 2022 roku.

 

Dodatek osłonowy przysługuje:

  • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2100 zł,
  • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

 

Podstawą ustalenia przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy są dochody osiągnięte:

  • w 2020 r. - w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r.,
  • w 2021 r. - w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 października 2022 r.

 

Dodatek osłonowy w podwyższonej kwocie przysługuje w przypadku wcześniejszego wpisania źródła ciepła (np. piec węglowy, kominek, piec kaflowy) do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Wypełnioną deklarację dotyczącą źródła ciepła można złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Koninie w Wydziale Ochrony Środowiska lub wysłać ją drogą elektroniczną (wymagany jest podpis elektroniczny lub profil zaufany). Więcej informacji o CEEB.

 

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przyjaźni 5, pod nr telefonu: (63) 242 62 32 wew.: 625, 610, 662, 663, 664, oraz na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

E-mail, z którego wysyłana jest korespondencja do klientów w ramach programu DOBRY START: dobrystart@moprkonin.lm.pl.

UWAGA: Prosimy nie wysyłać wniosków na powyższy adres e-mail, pozostaną one bez rozpatrzenia.