Aktywizacja osób poszukujących pracy w Powiecie Konińskim

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie informuje o naborze wniosków w ramach projektu ‘Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Konińskim (V)’ współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ, na następujące formy wsparcia:

  1. Staże – pokój 125, tel. 63 24 77 838,
  2. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – pokój 224, tel. 63 24 77 840,
  3. Szkolenia – pokój 104, tel. 63 24 77 843.

W ramach projektu wsparciem objęte zostaną osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia, które są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie, posiadają I lub II profil pomocy i należą do jednej z poniższych grup:

  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby o niskich kwalifikacjach,
  • osoby w wieku 50 lat i więcej.

Więcej informacji: Powiatowy Urząd Pracy

 

Dokumenty do pobrania: