Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 października 2021

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

 Szczegółowych informacji udziela Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie ul. Przyjaźni 5, tel. 63 249-96-55 lub 63 249-96-29, e-mail: sekretariat@moprkonin.lm.pl

 Program ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 dostępny jest na stronie niepelnosprawni.gov.pl:

Komunikat o ogloszeniu programu asystent osobisty osoby niepelnosprawnej edycja 2022