Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Miejski Zespół Interdyscyplinarny do spraw realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na terenie Miasta Konina

Przejdź do - Miejski Zespół Interdyscyplinarny do spraw realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na terenie Miasta Konina

Rocznie około 90 zgłoszeń o przemocy domowej trafia do Zespołu zajmującego się przemocą w rodzinie. Jak pomagać w wyjściu z sytuacji kryzysowej i zapewnić bezpieczeństwo, określają członkowie Zespołu. Taki Zespół istnieje w Koninie od 3 lat.

4 sierpnia 2014


Czytaj więcej o: Miejski Zespół Interdyscyplinarny do spraw realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na terenie Miasta Konina

Wypoczynek letni dla dzieci podopiecznych

Podczas tegorocznych wakacji Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie zapewnił 84 dzieciom udział w letnim wypoczynku: w Białym Dunajcu wypoczywa 35 dzieci, w Pobierowie 32 dzieci, w Krynicy Morskiej 2 dzieci.

Pracownicy socjalni także wytypowali 15 dzieci z rodzin podopiecznych na półkolonie zorganizowane w okresie od 30.06.2014 r. do 11.07.204 r. przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koninie. Dodatkowo pracownicy socjalni potwierdzili zasadność uczestnictwa kilkudziesięciu dzieci na koloniach letnich.

31 lipca 2014


Zmiana terminu przyjmowania wniosków w ramach modułu I pilotażowego programu 'Aktywny samorząd'

W związku z wprowadzonymi przez Radę Nadzorczą PFRON zmianami informujemy, że termin przyjmowania wniosków w module I został skrócony i obecnie upływa w dniu 30 sierpnia. Bardzo prosimy Wnioskodawców o uwzględnienie tej zmiany w planach dotyczących aplikowania o wsparcie w ramach programu.

17 czerwca 2014


Strategia rozwiązywania problemów społecznych mieszkańców Konina 2015-2025

Przejdź do - Strategia rozwiązywania problemów społecznych mieszkańców Konina 2015-2025

Trwają prace nad przygotowaniem dokumentu strategii rozwiazywania problemów społecznych mieszkańców Konina na lata 2015 – 2025.

30 maja 2014


Czytaj więcej o: Strategia rozwiązywania problemów społecznych mieszkańców Konina 2015-2025

Uwaga mieszkańcy Konina!

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie uprzejmie informuje, że nastąpią zmiany dotyczące zasad przyznawania i wydawania kart parkingowych.

Z dniem 1 lipca 2014 r. karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych wydawane będą przez Przewodniczącą Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie, ul. Staszica 17.

30 maja 2014


Czytaj więcej o: Uwaga mieszkańcy Konina!

Strategia rozwiązywania problemów społecznych mieszkańców Konina 2015-2025

Przejdź do - Strategia rozwiązywania problemów społecznych mieszkańców Konina 2015-2025

W dniu 14 kwietnia 2014 r. odbyło się pierwsze spotkanie zespołu, powołanego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Konina, do opracowania strategii rozwiazywania problemów społecznych mieszkańców Konina na lata 2015 – 2025.

14 kwietnia 2014


Czytaj więcej o: Strategia rozwiązywania problemów społecznych mieszkańców Konina 2015-2025

Uwaga studenci!

Zaczynamy realizację pilotażowego programu 'Aktywny Samorząd' w 2014 roku - Moduł II. STUDENCI - mieszkający na terenie Miasta Konina – mogą składać wnioski o dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie ul. Przyjaźni 5 w pokoju nr 14 i 15.

3 marca 2014


Czytaj więcej o: Uwaga studenci!

Informacja dla Pracodawców o zmianach dot. miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych ze środków PFRON w 2014 r.

Od 1 kwietnia 2014 r., zgodnie z wprowadzonymi zmianami ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. Dz. U. poz. 1645), nastąpi uniezależnienie wysokości miesięcznego dofinansowania od kwoty minimalnego wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej.

12 lutego 2014


Czytaj więcej o: Informacja dla Pracodawców o zmianach dot. miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych ze środków PFRON w 2014 r.

Informacja dla osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą o zmianie kwot składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w 2014 r.

Począwszy od okresu sprawozdawczego styczeń 2014 r. ulegają zmianie kwoty – opłacanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą – składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wyliczanych na podstawie art. 18 ust. 8 oraz w art. 18 a ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych, które mają wpływ na wysokość refundacji składek na ubezpieczenia społeczne dokonywanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie art. 25a ust. 1, pkt 1 oraz ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721, z zm.).

12 lutego 2014


Czytaj więcej o: Informacja dla osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą o zmianie kwot składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w 2014 r.

Informacja o realizacji 'Programu wyrównywania różnic między regionami II' w 2014 r. na terenie Miasta Konina

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie informuje, że w bieżącym roku rozpoczęła się kolejna edycja Programu wyrównywania różnic między regionami II. Zgodnie z przyjętymi kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi w 2014 r. realizowane będą następujące obszary programu:

22 stycznia 2014


Czytaj więcej o: Informacja o realizacji 'Programu wyrównywania różnic między regionami II' w 2014 r. na terenie Miasta Konina