"Akcja zima"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 października 2021

W związku z trwającym okresem jesienno – zimowym po raz kolejny, w tym roku 28 października, w konińskim urzędzie odbyła się narada przedstawicieli, m.in. służb mundurowych, medycznych, organizacji pozarządowych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (MOPR) i Urzędu Miejskiego, którzy ustalili zakres współpracy w ramach konińskiej Akcji „Zima”.

Na terenie miasta przebywają 124 osoby bezdomne, w tym 14 spoza Konina.

Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie każdego dnia monitorują już miejsca, gdzie najczęściej przebywają osoby bezdomne, narażone na niebezpieczeństwo wychłodzenia organizmu (m.in. działki ogrodowe, pustostany, piwnice, klatki schodowe, wiaty śmietnikowe). Informują i nakłaniają do korzystania przede wszystkim z gorącego posiłku oraz ze schronienia w Noclegowni czy Ogrzewalni dla Bezdomnych w Koninie, przy ul. Ametystowej 1.

     

Osoby bezdomne korzystają z pomocy Ośrodka w formie finansowej, rzeczowej oraz objęte są wsparciem w postaci pracy socjalnej i różnego rodzaju specjalistycznego poradnictwa. Osoby mające problem z nadużywaniem alkoholu otrzymują świadczenia pieniężne w postaci bonów towarowych. Ośrodek dysponuje również stołówką, w której 25 osób bezdomnych korzysta z pomocy w formie gorącego posiłku. Łącznie stołówka wydaje ponad 200 posiłków dziennie mieszkańcom potrzebującym różnego rodzaju wsparcia.

W mieście funkcjonuje Noclegownia i Schronisko dla bezdomnych, która dysponuje 55 miejscami w noclegowni, 15 miejscami w schronisku oraz 15 miejscami w ogrzewalni. Obecnie w placówce przebywa łącznie 27 osób (5 kobiet i 22 mężczyzn).

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego kupił specjalne pakiety żywnościowe wraz z kocem ratunkowym NRC dla osób potrzebujących. W zestawie znajduje się podgrzewacz termiczny, planowany jest zakup pakietów odzieżowych w postaci czapek i rękawic polarowych, które będą przekazywane przez pracowników socjalnych i Straży Miejskiej.

Informacje o miejscach, w których udzielana jest pomoc osobom potrzebującym wsparcia, w tym bezdomnym, umieszczone będą na plakatach rozmieszczonych w różnych częściach naszego miasta.

Jednocześnie apelujemy do mieszkańców Konina o szczególną wrażliwość na drugiego człowieka w okresie zimy.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Plakat Akcja Zima 2021

    Plakat Akcja Zima 2021