Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Niepełnosprawni i Ich Rodziny