Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Wniosek o wydanie zaświadczenia do programu "Czyste Powietrze"

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie w załączniku zamieszcza wzór Żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego - program "Czyste Powietrze".