Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Strategia deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Koninie na lata 2019 - 2025