Karta Parkingowa dla osób niepełnosprawnych

 

Podstawa prawna:

Art. 8 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o Ruchu Drogowym /tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz.908; z późn. zmian./

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie wzorów kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją tych osób /Dz. U. z 2004 r. Nr 67, poz. 616/

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie karty parkingowej.

 

Załączniki:

1. Wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności aktualne jedno z wymienionych orzeczeń:

  • orzeczenie o niepełnosprawności,
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  • orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień,
2. Fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm.

 

Informacje dodatkowe:

Kartę parkingową wydaje się osobie niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej na podstawie orzeczenia wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności o zaliczeniu do znacznego, umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności oraz orzeczenia o niepełnosprawności (dotyczy dzieci i młodzieży do 16 roku życia). W przypadku orzeczenia o zaliczeniu do stopnia lekkiego przyczyna niepełnosprawności musi wynikać z kodu 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).

Karta parkingowa wydawana jest na okres obowiązywania orzeczenia. Wniosek o wydanie karty parkingowej osoba niepełnosprawna może złożyć w każdym czasie.

 

Opłaty:

Opłata za kartę parkingową wynosi - 25 zł.

 

Miejsce składania wniosku:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5, pok. nr 15

 

 

Pobierz wniosek