Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

UWAGA 500 plus - Zmiana czasu pracy

w miesiącu maju !!!

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie w miesiącu maju będzie miał wydłużony czas pracy

w poniedziałki 9 i 23 maja (wcześniej podany termin 16 maja jest nieaktualny).

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego będzie można składać

od godziny 8:00 do godziny 18:30 w pokoju nr 17 (okienko).

 


 

Rodzina 500 Plus

UWAGA !!!

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Program 'RODZINA 500+'

OD 1 KWIETNIA 2016 r.

więcej informacji - kliknij tutaj

UWAGA !

Przy składaniu wniosków na portalu E-PUAP proszę zwrócić uwagę, czy wybrana instytucja to Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Proszę nie składać wniosków w Elektronicznej Skrzynce Podawczej (ESP), której adresatem jest Konin-Miasto na prawach Powiatu.


 

Aktywny Samorząd

więcej informacji - kliknij tutaj

 


 

RAPORT

Monitoring 'Strategii rozwiązywania problemów społecznych

mieszkańców Miasta Konina za rok 2015-2025'

- więcej informacji kliknij tutaj

 


 

UWAGA !!!

Rozpoczynamy nabór wniosków w ramach

'Programu wyrównywania różnic między regionami III'

- więcej informacji kliknij tutaj

 


 

UWAGA !!!

Z dniem 1 października 2015 r. wchodzi w życie ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 lipca 2015 r.

w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

- więcej informacji kliknij tutaj

 


 

Pogotowie Migowe

UWAGA - INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH

POGOTOWIE MIGOWE !

więcej informacji - kliknij tutaj

 


 

logo Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie

przystępuje do realziacji projektu

'Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (I)'

więcej informacji - kliknij tutaj

 


 

 Aktywny Samorząd

więcej informacji - kliknij tutaj

 


 

POMOC OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

więcej informacji - kliknij tutaj

 


 

AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU

więcej informacji - kliknij tutaj

 


 

 UWAGA!

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie informuje, iż wpłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych - 20% kwot należności stanowiącej dochód własny gminy Konin prosimy przekazywać na numer konta bankowego:

Urząd Miejski w Koninie

Pl. Wolności 1

62-500 Konin

 

Getin Noble Bank S.A.

67 1560 0013 2015 2804 6127 0034

 


 

UWAGA!

STYPENDIUM I ZASILEK SZKOLNY

W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

więcej informacji - kliknij tutaj

 


 

MONITORING OBYWATELSKI

więcej informacji - kliknij tutaj

 


 bezpłatne porady prawne i psychologiczne