Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Uwaga studenci!

Zaczynamy realizację pilotażowego programu 'Aktywny Samorząd' w 2014 roku - Moduł II. STUDENCI - mieszkający na terenie Miasta Konina – mogą składać wnioski o dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie ul. Przyjaźni 5 w pokoju nr 14 i 15.

3 marca 2014


Czytaj więcej o: Uwaga studenci!

Informacja dla Pracodawców o zmianach dot. miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych ze środków PFRON w 2014 r.

Od 1 kwietnia 2014 r., zgodnie z wprowadzonymi zmianami ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. Dz. U. poz. 1645), nastąpi uniezależnienie wysokości miesięcznego dofinansowania od kwoty minimalnego wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej.

12 lutego 2014


Czytaj więcej o: Informacja dla Pracodawców o zmianach dot. miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych ze środków PFRON w 2014 r.

Informacja dla osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą o zmianie kwot składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w 2014 r.

Począwszy od okresu sprawozdawczego styczeń 2014 r. ulegają zmianie kwoty – opłacanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą – składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wyliczanych na podstawie art. 18 ust. 8 oraz w art. 18 a ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych, które mają wpływ na wysokość refundacji składek na ubezpieczenia społeczne dokonywanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie art. 25a ust. 1, pkt 1 oraz ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721, z zm.).

12 lutego 2014


Czytaj więcej o: Informacja dla osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą o zmianie kwot składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w 2014 r.

Informacja o realizacji 'Programu wyrównywania różnic między regionami II' w 2014 r. na terenie Miasta Konina

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie informuje, że w bieżącym roku rozpoczęła się kolejna edycja Programu wyrównywania różnic między regionami II. Zgodnie z przyjętymi kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi w 2014 r. realizowane będą następujące obszary programu:

22 stycznia 2014


Czytaj więcej o: Informacja o realizacji 'Programu wyrównywania różnic między regionami II' w 2014 r. na terenie Miasta Konina