Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Pilotażowe Programy realizowane przez PFRON