Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Dodatek osłonowy

12 stycznia 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie informuje, że wnioski o przyznanie dodatku osłonowego w formie papierowej należy składać w siedzibie Ośrodka, przy ul. Przyjaźni 5, pokój Nr 18, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 15:00 bądź w formie elektronicznej korzystając wyłącznie z profilu zaufanego.

 

Wnioski można składać do 31 października 2022 r. Data złożenia wniosku nie ma wpływu na wysokość dodatku. Nawet, gdy wniosek zostanie złożony na przykład  w miesiącu lutym lub w marcu, wysokość dodatku będzie taka sama, jak przy wnioskach składanych w miesiącu styczniu 2022 roku.

 

Dodatek osłonowy przysługuje:

 

Podstawą ustalenia przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy są dochody osiągnięte:

 

Dodatek osłonowy w podwyższonej kwocie przysługuje w przypadku wcześniejszego wpisania źródła ciepła (np. piec węglowy, kominek, piec kaflowy) do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Wypełnioną deklarację dotyczącą źródła ciepła można złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Koninie w Wydziale Ochrony Środowiska lub wysłać ją drogą elektroniczną (wymagany jest podpis elektroniczny lub profil zaufany). Więcej informacji o CEEB.

 

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przyjaźni 5, pod nr telefonu: (63) 242 62 32 wew.: 625, 610, 662, 663, 664, oraz na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.