Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Widowisko teatralno – muzyczne ‘Calineczka’

26 września 2018

We wtorkowe południe, 25 września br., w sali ‘Oskard’ Centrum Kultury i Sztuki odbyło się widowisko teatralno – muzyczne pt. ‘Calineczka’.

Spektakl inspirowany baśnią duńskiego pisarza Hansa Christiana Andersena, różnił się od oryginału. Świat na poły baśniowy, jednakże mocno przypominający nasz, w którym żyjemy. To opowieść o niebezpieczeństwach, jakie czyhają na młodych ludzi, ale opowiada również o tym, że warto pomagać, warto zaufać. Autorem scenariusza i reżyserem jest Jarosław Sparażyński instruktor Młodzieżowego Domu Kultury, kompozytorem muzyki jest Michał Jankowski, teksty piosenek napisał i wokalistów przygotował Mariusz Urbaniak, za koncepcję plastyczną widowiska odpowiada Marta Kornalska, w spektaklu występuje młodzież uczestnicząca w zajęciach teatralnych w Młodzieżowym Domu Kultury.

Spektakl odbył się w ramach projektu ‘Wspiera.MY’, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i partnera projektu Stowarzyszenie „Prom”, prowadzące Rodzinny Dom Dziecka. W widowisku udział wzięli uczestnicy projektu, ich najbliższe otoczenie, a także Pan Sławomir Lorek Zastępca Prezydenta Miasta Konina, Pan Wiesław Wanjas Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych oraz Pan Piotr Korytkowski Przewodniczący Komisji Infrastruktury Rady Miasta Konina. Projekt realizowany w okresie od października 2016 r. do września 2018 r. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie